Alternatywny sposób finansowania oraz refinansowania nieruchomości komercyjnych w podatkowej formie leasingu operacyjnego lub finansowego

 

Specjalizujemy się w aranżacji i kompleksowej realizacji transakcji leasingu nieruchomości.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w strukturyzowaniu i przeprowadzaniu standardowych, jak i bardzo skomplikowanych projektów o wartości od kilku do kilkuset milionów złotych.

Profesjonalizm i sprawna obsługa przy dotychczas sfinalizowanych umowach powodują, że od początku istnienia departamentu (rok 2000) znajdujemy się w czołówce polskiego rynku leasingu nieruchomości – w tym przez wiele lat jako jego lider.

Korzyści

 •  

  efektywna struktura finansowa, indywidualnie dopasowana do specyfiki projektu,

 •  

  zapewnienie długoterminowego finansowania,

 •  

  elastycznie kształtowane obciążenia leasingowe,

 •  

  w leasingu operacyjnym (w ujęciu podatkowym) uznanie całej raty leasingowej za koszt uzyskania przychodu,

 •  

  uwolnienie środków "zamrożonych" w nieruchomościach oraz urealnienie ich wartości poprzez leasing zwrotny,

 •  

  gwarancja odkupu nieruchomości po okresie leasingu po cenie korzystniejszej niż rynkowa, bez negatywnych konsekwencji podatkowych - nieruchomość cały czas pozostaje u korzystającego.

Co finansujemy?

Pojedyncze nieruchomości oraz portfele składające się z kilku do kilkunastu obiektów.

Przedmiotem transakcji mogą być nieruchomości komercyjne przeznaczone na wynajem, jak również wykorzystywane na potrzeby własne firmy:

 •  

  budynki biurowe,

 •  

  centra handlowe, galerie i sklepy,

 •  

  hale magazynowe i centra logistyczne,

 •  

  hotele,

 •  

  lokale użytkowe (np. biurowe, handlowe, usługowe),

 •  

  hale produkcyjne.

Minimalna wartość finansowanych nieruchomości wynosi ok. 1,5 mln PLN netto dla typowych lokali użytkowych oraz ok. 3 mln PLN netto dla samodzielnych nieruchomości, tj. budynków wolnostojących wraz z gruntem.

 

Oprócz nieruchomości, w ramach tak zwanych inwestycji strukturyzowanych proponujemy również leasing dużych niestandardowych ruchomości, np. sieci gazowych, samolotów i  statków.

Modele transakcji

 Według struktury transakcji:

 • leasing zwrotny (sale and lease back)
 • buy and lease (zakup od osoby trzeciej)
 • leasing inwestycyjny (włączenie leasingu w kompleksowe finansowanie inwestycji budowlanych obok finansowania kredytowego, zwłaszcza we współpracy z mBankiem lub mBankiem Hipotecznym)

Według modelu podatkowego:

 • leasing operacyjny (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych)
 • leasing finansowy (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych)

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów poszukujących finansowania zakupu nieruchomości, jak też refinansowania posiadanych aktywów:

 • spółki prawa handlowego,
 • klienci z sektora MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa i korporacje,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Najczęściej zadawane pytania

Przedmiotem transakcji może być wyłącznie typowa nieruchomość komercyjna, przeznaczona na cele niemieszkalne. Mieszkania lub apartamenty na wynajem czy mieszkania lub domy mieszkalne (niezależnie czy zamieszkałe czy wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności) nie są leasingowane przez mLeasing.

Przedmiotem leasingu może być tylko  już istniejący, oddany do użytkowania obiekt. Natomiast możliwe jest włączenie leasingu w kompleksowe finansowanie inwestycji budowlanych obok finansowania kredytowego. W tym zakresie mamy znaczne doświadczenie i transakcje tego typu realizujemy wspólnie z mBankiem lub mBankiem Hipotecznym.

Tak – grunt objęty prawem użytkowania wieczystego może być przedmiotem leasingu finansowego, analogicznie jak grunt objęty prawem własności.

Nie, mLeasing musi nabyć nieruchomość (grunt i budynek) i zostać jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem, aby móc ją następnie wyleasingować.

mLeasing nie realizuje transakcji leasingu samego gruntu. Transakcja leasingu nieruchomości obejmuje zarówno grunt, jak i naniesienia – także przeprowadzenie transakcji leasingu samego budynku (bez gruntu) nie jest możliwe.

Tak, o ile wierzyciel zobowiąże się do zwolnienia hipoteki, np. poprzez przeniesienie zabezpieczenia na inny przedmiot lub dokonaną – najpóźniej w ramach transakcji leasingu – spłatę wierzytelności zabezpieczonych hipoteką.

mLeasing realizuje transakcje leasingu nieruchomości tylko zlokalizowanych na terenie Polski.

Transakcja może być realizowana w obu wariantach. Każdy z modeli podatkowych ma nieco inną charakterystykę, różniąc się głównie w poniższych kwestiach:

Leasing operacyjny (podatkowo):

Leasing finansowy (podatkowo):

■ Cała rata leasingowa stanowi dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu,

■ Minimalny okres leasingu nieruchomości – 5 lat,

■ Amortyzuje Finansujący,

■ Wykup przedmiotu leasingu za tzw. hipotetyczną wartość netto,

■ VAT od każdej raty leasingowej.

■ Część odsetkowa raty leasingowej stanowi dla Korzystającego koszt uzyskania przychodu,

■ Dowolność w kształtowaniu okresu leasingu,

■ Amortyzuje Korzystający,

■ Wykup przedmiotu leasingu za dowolnie ustaloną wartość,

■ VAT płatny z góry od wszystkich rat leasingowych.

Przydatne telefony

Departament  Nieruchomości i Inwestycji Strukturyzowanych

ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa

 

tel. +48 22 320 18 81

tel. +48 22 320 39 85

tel. +48 22 333 19 46

tel. +48 12 629 60 31

nieruchomosci@mleasing.pl