Wstępne warunki wymagane do zmiany harmonogramu umowy:

  • na bieżąco uregulowane wszelkie płatności,
  • wypełnienie przez Korzystającego wniosku o zmianę harmonogramu podpisanego przez osoby upoważnione,
  • przesłanie skanu na adres e-mail: zmianaumowy@mleasing.pl , a następnie oryginału do mLeasing na adres: ul. ks. I. Skorupki 5, 00-963 Warszawa,

mLeasing podejmie decyzję o zmianach w umowie po analizie umowy oraz standingu finansowego

Korzystającego.

Opłata z tytułu zmian w umowie stanowi wysokość ostatnio zafakturowanej raty, nie mniej niż 1.000 zł netto i

nie więcej niż 3.000 zł netto.

Kontakt

Wyślij wiadomość email

zmianaumowy@mleasing.pl

Zadzwoń na mLinię

48 22 3 600 600