szybki kontakt

oferta

kalkulator

nowe samochody

znajdź nas

Wizja prywatności w Asekum

W Asekum Sp. z o.o. wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania Twoich danych osobowych i umożliwienia Ci kontroli nad informacjami na Twój temat. Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów tzw. RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych).


Sprawdź jak przetwarzamy Twoje dane


Przygotowaliśmy dla Ciebie pomocne informacje, dzięki którym dowiesz jak przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa Ci przysługują.


I. Przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z polisą ubezpieczeniową


Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe w sprawach związanych z zawartą polisą ubezpieczeniową lub w celu jej zawarcia będziemy je przetwarzać jako podmiot przetwarzający na rzecz:

 • Zakładów Ubezpieczeniowych, które reprezentujemy, gdyż jesteśmy multiagencją ubezpieczeniową, lub
 • będziemy je przetwarzać na rzecz mLeasing sp. z o.o. , którą wspieramy w obsłudze polis ubezpieczeniowych i likwidacji przysługujących z nich roszczeń oraz dbania ażeby przedmioty leasingu posiadały aktualną polisę ubezpieczeniową.

Twoje dane osobowe mogły zostać nam powierzone do przetwarzania przez powyżej wskazane podmioty, na rzecz których działamy, na podstawie zawartych z nami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. Oznacza to, że nie jesteśmy wobec tych danych ich administratorem.


Aby dowiedzieć się jak przetwarzane są Twoje dane osobowe przez poszczególnych administratorów danych prosimy o kontakt z właściwym zakładem ubezpieczeń, z którym została zawarta polisa lub który przygotował ofertę (kalkulację) dla Ciebie lub też z mLeasing sp. z o.o. jeśli sprawa dotyczy przedmiotu leasingu finansowanego przez tę spółkę.


Pomocne informacje o zasadach przetwarzania przez poszczególnych administratorów danych osobowych znajdziesz w poniższych klauzulach informacyjnych:

 1. TU UNIQA
 2. TU COMPENSA
 3. mLeasing
 4. TU PZU
 5. TU HESTIA


II. Kiedy będziemy przetwarzać dane osobowe jako ich administrator?


Gdy przekażesz nam swoje dane osobowe w poniżej wskazanych sprawach, będziemy je przetwarzać jako ich administrator. Zachęcamy do zapoznania się z treścią klauzul informacyjnych, z których dowiesz się jak przetwarzamy Twoje dane.

 1. Gdy chcesz nawiązać z nami relacje biznesowe lub realizujesz zawartą z nami umowę np. jako nasz kontrahent lub osoba go reprezentująca
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH
 2. Gdy kierujesz do nas korespondencję w sprawach innych niż wskazane w pkt I., kiedy to nie przetwarzamy tych danych na rzecz innych administratorów danych
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ASEKUM SP. Z O.O.
 3. Gdy chcesz nawiązać z nami współpracę jako osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne lub też masz już z nami zawartą taką umowę
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY FIZYCZNEJ WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI AGENCYJNE
 4. Gdy aplikujesz do nas o pracę
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
 5. Gdy prowadzimy własne działania marketingowe
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ASEKUM SP. Z O.O.


III. Jakie prawa przysługują Ci w związku z ochroną danych osobowych?


Możesz z nami skontaktować się w każdym momencie w celu dowiedzenia się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych lub gdy chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw na gruncie RODO, wówczas jeśli nie jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych lecz je przetwarzamy na rzecz innego podmiotu, przekażemy Twoje zapytanie do właściwego administratora danych i wesprzemy go w celu udzielenia Ci odpowiedzi.


Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe jako ich administrator, rozpatrzymy Twoje zapytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni, a w przypadku spraw skomplikowanych lub dużej liczby zapytań /żądań jakie do nas skierujesz termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Cię w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.


W celu właściwej identyfikacji Twojej osoby oraz ustalenia czego sprawa dotyczy, oprócz danych osobowych identyfikujących Ciebie i danych kontaktowych, konieczne będzie podanie nam podczas kontaktu co najmniej 3 z następujących informacji, które warto przygotować, co z pewnością skróci czas odpowiedzi:


Kontakt

 • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych lub złożyć dyspozycję, która ich dotyczy, napisz na adres: administracja@asekum.pl lub wyślij korespondencję do Asekum. Sp. z. o. o., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
 • Jeśli chcesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Konrad Czaplicki, napisz na adres: iod@asekum.pl


Ładowanie...