RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad Twoimi danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

W związku z wejściem RODO w życie, nic nie musisz robić. To my dostosowujemy się do nowych przepisów.

RODO w 1 minutę

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. W mLeasingu doceniamy to, że europejski ustawodawca zdecydował się wydać RODO. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:


Dzięki RODO możesz:

wiedzieć, jakie dane
przetwarzamy – i co z nimi
robimy

poprawić swoje dane – gdybyś
znalazł błędy

przenieść swoje dane tam,
gdzie będziesz chciał

zostać zapomnianym

 

Stosując RODO, mLeasing czyli my:

przetwarzamy dane zawsze
zgodnie z prawem i w
konkretnym celu

przetwarzamy nie więcej
danych niż
jest to koniecznie potrzebne

dbamy, by Twoje dane były
 aktualne, rzetelne,
prawdziwe

chronimy Twoje dane,
zapewniamy ich poufność

Od 25.05.2018 roku działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), czyli rozporządzeniem, które zapewnia mieszkańcom Unii Europejskiej jednolitą ochronę ich danych osobowych. Prosimy zapoznać się z informacjami, kiedy i dlaczego przetwarzamy dane oraz jak realizujemy prawa osób, których dane dotyczą.

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5. będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Kiedy będziemy przetwarzać dane osobowe jako ich administrator?

Gdy przekażesz nam, w opisanych poniżej sytuacjach, swoje dane osobowe, będziemy je przetwarzać jako ich administrator. Zachęcamy do zapoznania się z treścią klauzul informacyjnych, z których dowiesz się, jak przetwarzamy Twoje dane.

 

1. Gdy kontaktujesz się z nami korespondencyjnie lub telefonicznie w różnych sprawach >>

2. Gdy jesteś zainteresowany naszymi usługami i prosisz o przedstawienie oferty >>

3. Gdy wnioskujesz o zawarcie z nami umowy leasingu/pożyczki/najmu lub realizujesz z nami taką umowę >>

4. Gdy poręczasz spłatę przysługującej nam wierzytelności lub jesteś małżonkiem naszego klienta i wyrażasz zgodę na zaciągnięcie przez niego wobec nas zobowiązania >>

5. Gdy zawierasz z nami umowę sprzedaży lub reprezentujesz stronę takiej umowy >> 

6. Gdy pozyskaliśmy Twoje dane w związku z dochodzeniem roszczeń >> 

7. Gdy chcesz wspierać nas w prowadzeniu naszej działalności lub realizujesz już zawartą z nami umowę w współpracy np. jako nasz kooperant lub osoba go reprezentująca >> 

8. Gdy aplikujesz do nas o pracę, jesteś lub byłeś naszym pracownikiem >> 

9. Gdy otrzymaliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych >> 

Wizja prywatności w mLeasingu


W mLeasingu wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, aby mLeasing kontaktował się z nami w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.


Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. W mLeasingu respektujemy wszystkie uprawnienia naszych klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dało ono obywatelom Unii szereg praw i wprowadziło tak pożądaną transparentność. Przepisy RODO obowiązują od maja 2018 r. i są nowym elementem rzeczywistości, a ich wykładnia dopiero się tworzy.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań.

Kontakt

Kto i w czym może Ci pomóc?

  • Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych lub złożyć dyspozycję, która ich dotyczy, napisz na adres: daneosobowe@mleasing.pl
  • Jeśli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Konrad Czaplicki, napisz na adres: iod@mleasing.pl
  • Jeśli chcesz wnieść skargę na to, jak przetwarzane są Twoje dane osobowe, skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)